Plan zajęć Grupy RP3

Zajęcia SPECJALISTYCZNE – ROBOTY
Miesiąc Dzień Godzina Rodzaj Szczegóły
 Marzec  18  11:15 wykład tradycyjny
 23 od 18:15  wykład internetowy, specjalistyczny z robotyki
30 18:15 – 21:00  konsultacje online
 Kwiecień  1 11:15   wykład tradycyjny
1 9:15  ćwiczenia Koło Naukowe Robotyki „Bionik”
„Przedstawienie elementów EV3. Konstrukcje”
Gmach Chemii
(ozn. 5)
ul. Noakowskiego 3 (wejście do budynku od ul. Wierzbickiego – od strony obszaru wew. PW)
sala 50C
 Maj  4 od 18:15  wykład internetowy, specjalistyczny z robotyki
 11  18:15 – 21:00   konsultacje online
 20 11:15 wykład tradycyjny
20  9:15  ćwiczenia Koło Naukowe Robotyki „Bionik”
Gmach Chemii
(ozn. 5)
ul. Noakowskiego 3 (wejście do budynku od ul. Wierzbickiego – od strony obszaru wew. PW)
sala 50C
 25 od 18:15  wykład internetowy, specjalistyczny z robotyki
 Czerwiec  1 18:15 – 21:00   konsultacje online
3  11:15   wykład tradycyjny
 3 9:15  ćwiczenia Koło Naukowe Robotyki „Bionik”
Gmach Chemii
(ozn. 5)
ul. Noakowskiego 3 (wejście do budynku od ul. Wierzbickiego – od strony obszaru wew. PW)
sala 50C
8 od 18:15  wykład internetowy, specjalistyczny z robotyki
14 18:15 – 21:00  konsultacje online
17  9:15  ćwiczenia Koło Naukowe Robotyki „Bionik”
Gmach Chemii
(ozn. 5)
ul. Noakowskiego 3 (wejście do budynku od ul. Wierzbickiego – od strony obszaru wew. PW)
sala 50C

UWAGA: Ozn. liczbą (np. 9) oznacza numer budynku (gmachu) zgodnego z Mapą Kampusu PW oraz mapą przygotowaną przez PW Junior.