Wydziały

PW dla licealisty
Wydział co?
Administracji i Nauk Społecznych
Architektury Kurs rysunku
Chemiczny Konkurs
Elektroniki i Technik Informacyjnych Wszechnica
Elektryczny Klub
Fizyki Dla szkół
Geodezji i Kartografii 
Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
Inżynierii Chemicznej i Procesowej Dla szkół
Inżynierii Lądowej Olimpiada budowlana
Inżynierii Materiałowej Konkurs
Inżynierii Produkcji Konkurs
Matematyki I Nauk Informacyjnych Różne
Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
Mechatroniki
Samochodów i Maszyn Roboczych Konkurs
Transportu
Zarządzania