Rezygnacje

Informujemy, że ze względu na bardzo innowacyjny program  pilotażowy istnieje możliwość rezygnacji z zajęć i otrzymania zwrotu  całości wpłaconej kwoty pod warunkiem przesłania rezygnacji wraz z numerem konta drogą mailową do dnia 10.04.2017r.