Reforma oświatowa

Rozporządzenie MEN w sprawie egzaminu ósmoklasisty

Informator CKE o egzaminie ósmoklasisty
Źródło: https://www.cke.edu.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/

 

Podstawa programowa MEN – szkoła podstawowa:

Źródło: https://men.gov.pl/zycie-szkoly/ksztalcenie-ogolne/podstawa-programowa/podstawa-programowa-materialy-dla-nauczycieli.html 

 

Program zajęć PW Junior dla uczniów klas 8 oparty na podstawie programowej MEN: