Pytania i odpowiedzi

*GG = Gmach Główny PW (pl. Politechniki 1)

O PW Junior

Co to jest PW Junior?

PW Junior to inicjatywa Politechniki Warszawskiej i Jej absolwentów, której celem jest rozwijanie kluczowych kompetencji młodzieży, a przede wszystkim zaciekawienie naukami politechnicznymi.

Jaki jest widoczny zakładany efekt dla dziecka z uczestnictwa w PW Junior?

Chcielibyśmy, aby uczestnik zajęć świadomie podjął decyzję, czy chce studiować na Politechnice Warszawskiej, a nawet na jakim wydziale.

Dlaczego warto zapisać się na PW Junior?

Jest wiele powodów, dla których warto zapisać się na PW Junior, a najważniejsze to:

  • zabawa, przyjaciele, wiedza, radość – miło i ciekawie spędzisz czas razem z rówieśnikami wykonasz wiele doświadczeń,
  • poznasz wiele wydziałów Politechniki Warszawskiej, zobaczysz co tam się dzieje oraz czego się możesz tam nauczyć,
  • mamy nadzieję, że Tobie i Twoim Rodzicom sprawimy wiele radości

Jakie są założenia PW Junior?

Chcemy, aby uczestnik PW Junior poznał jak najwięcej wydziałów PW oraz miał zajęcia z osobami z różnych dziedzin nauk politechnicznych, dlatego rodzic razem z nastolatkiem wybiera jedynie termin zajęć na PW, a nie tematykę. 

Czy dzięki zajęciom poznam wiele wydziałów Politechniki Warszawskiej?

Tak, zakładamy, że przez 2 lata poznasz większość wydziałów Politechniki Warszawskiej. 

Jak skontaktować się z PW Junior?

Najlepiej pisząc maila na adres info@pwjunior.edu.pl

Zajęcia

Kto może być uczestnikiem zajęć?

Uczeń/uczennica klasy 6, 7 lub 8 szkoły podstawowej lub uczeń/uczennica szkoły ponadpodstawowej, który zostanie umieszczony na Liście Uczestników.

Kiedy odbywają się zajęcia?

Zajęcia odbywają się w soboty.

Jak często odbywają się zajęcia?

Zajęcia odbywają się raz w miesiącu.

Jaki jest typ zajęć?

Są 2 rodzaje zajęć: jeden to wykłady, a drugi zajęcia ćwiczeniowe o charakterze warsztatów, eksperymentów, doświadczeń lub pokazów. 

Ile trwają zajęcia?

Wykłady trwają 45 minut, a zajęcia ćwiczeniowe 90 minut.

O czym są zajęcia?

Tematyka zajęć jest ściśle związana z wiedzą przekazywaną na politechnice. 

Kto dokonuje wyboru tematyki zajęć?

Pełnomocnik J.M. Rektora PW ds. PW Junior we współpracy z Kierownikiem PW Junior i Radą Programową oraz dziekanami poszczególnych wydziałów PW.

Kto sprawuje nadzór nad programem zajęć?

Nad całością, a szczególnie nad programem PW Junior, nadzór sprawuje Prorektor ds. Studenckich Politechniki Warszawskiej.

Czy zajęcia PW Junior będą takie same jak w szkole?

Nie, zajęcia ogólne PW Junior na PW nie mają zastępować szkoły, a spowodować zaciekawienie i zainteresowanie się nastolatka różnymi dziedzinami nauki związanymi z politechniką oraz pragnienie poszerzania wiedzy z tych dziedzin. 

Czy zajęcia będą tylko z jednego przedmiotu (np. fizyki)?

Tak, gdy wybierzesz zajęcia specjalistyczne: chemiczne, matematyczne, fizyczne lub informatyczne, które prowadzone są przez Internet.

Czy mogę dokonać wyboru tematyki zajęć?

Tylko w przypadku zajęć umownie nazwanych „Specjalistyczne”. W innym przypadku „Nie”, gdyż chcemy abyś poznał wiele różnych dziedzin nauki z maksymalnie dużej liczby wydziałów.

Czy udział w zajęciach jest płatny?

Tak.

Jaka jest wysokość opłat?

    1. bezzwrotna opłata rejestracyjna wynosi 300 zł(słownie: trzysta złotych) i
    2. opłata za zajęcia wynosi 400 zł(słownie: czterysta złotych).
  1. Reasumując, za cały rok akademicki 2019/20 łączny koszt ponoszony przez Rodzica wynosi 700 zł (słownie: siedemset złotych).

Czy niezależnie od ilości grup, do których zapisany jest Uczestnik wysokość opłat jest taka sama?

Tak.

Czy rodzic może uczestniczyć w zajęciach?

Rodzic nie może uczestniczyć w zajęciach. 

Ile osób liczy grupa?

 Grupa na ćwiczeniach liczy do 16 osób, przy czym na niektórych zajęciach będzie mniej, nawet 6.

Ile zajęć będzie w semestrze?

4 wykłady i 4 zajęcia ćwiczeniowe. 

Czy trzeba coś przynosić na zajęcia?

 Tak, jedynie własny identyfikator i indeks. 

Czy są zadawane prace domowe?

Nie są i nie będą.

Czy uczeń liceum może brać udział w zajęciach?

Tak, ale tylko w zajęciach prowadzonych przez Internet.

Co robić, gdy zapomniałem gdzie mam zajęcia i nie mogę sprawdzić w internecie?

Zobaczyć plan zajęć w gablocie obok pokoju 220 w GG PW lub zadzwonić
do sekretariatu PW Junior.

Co robić, gdy się zgubię?

Pytać Straż Akademicką – panowie w zielonych mundurach wskażą drogę. W ostateczności przyjść do pokoju 220 w GG PW. 

Co robić, gdy rozładuje mi się telefon i nie mam kontaktu z Rodzicem?

Przyjść do pokoju 220 i tam czekać na rodzica. W trakcie zajęć czynny jest też
barek na 1 piętrze w GG PW – tam też rodzice czasami umawiają się z uczestnikami zajęć. 

Co mam zrobić, jeśli coś zgubiłem?

Najlepiej zadzwonić do nas jeszcze w dniu zajęć. Zguby przynosimy i odbieramy w 220 w GG PW. 

Jestem Uczestnikiem w dwóch grupach. Który wykład jest dla mnie przeznaczony?

W obie soboty wykład jest identyczny. Przyjdź na wykład w inną sobotę niż masz ćwiczenia.

Czy wykład jest taki sam dla wszystkich Uczestników?

Tak, w danym miesiącu wykład jest identyczny dla wszystkich Uczestników.

Dlaczego nie powinienem się spóźniać?

Ponieważ podczas ćwiczeń wykładowcy robią najpierw teoretyczne wprowadzenie, które jest później niezbędne do udziału w części praktycznej. Często po wprowadzeniu teoretycznym grupa przenosi się do innej sali, więc bardzo trudno jest ją znaleźć. 

Czy zajęcia na terenie południowym zaczynają się o tej samej godzinie co na terenie centralnym?

Nie, godziny ćwiczeń na terenie kampusu południowego PW różnią się od godzin ćwiczeń na terenie kampusu centralnego, tak, aby Uczestnicy mieli pół godziny na dojazd między wykładem w Gmachu Głównym PW, a ćwiczeniami na terenie kampusu południowego. 

Rekrutacja

Co zrobić, aby zapisać się na zajęcia?

Należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny w zakładce Rekrutacja na stronie internetowej PW Junior.

Czy po wypełnieniu formularza rekrutacyjnego w internecie automatycznie zostanę uczestnikiem?

Nie. Dopiero po otrzymaniu od nas maila z informacją o przydziale do grupy i wniesieniu opłaty rejestracyjnej.

Jakie są kryteria rekrutacji?

Kolejność kwalifikowania na zajęcia:

  • uczestnictwo  w poprzednim roku akademickim i zgłoszenie w odpowiednim terminie
  • na pozostałe miejsca – kolejność zgłoszeń

Szczegóły w zakładce „Rekrutacja”.

Kiedy rozpoczyna się rekrutacja?

Dla dotychczasowych Uczestników 11.05.2019r., natomiast dla nowych Uczestników 26.05.2019r.

Kiedy kończy się rekrutacja?

Gdy skończą się miejsca.

Czy rekrutacja jest możliwa tylko on-line?

Tak.

Czy rekrutacja jest płatna?

Nie. 

W jaki sposób dowiem się, że zostałem uczestnikiem PW Junior?

Na podany w formularzu rejestracyjnym adres mailowy zostanie przesłana odpowiednia informacja.

Czy uczeń spoza województwa mazowieckiego może być uczestnikiem PW Junior?

Tak 

Czy dziecko na wózku inwalidzkim może uczestniczyć w zajęciach?

Tak, prosimy jedynie o poinformowanie nas o tym, aby zarezerwować sale, do których w dniu zajęć najłatwiej się dostać i które są najlepiej dostosowane do osób niepełnosprawnych.

Złamałem nogę. Czy mogę brać udział w zajęciach?

Tak, prosimy jedynie o poinformowanie nas o tym na tyle wcześniej, abyśmy mogli pomóc Ci dotrzeć na zajęcia.

Lokalizacja zajęć

Gdzie odbywają się zajęcia?

Zajęcia odbywają się w salach i pracowniach Politechniki Warszawskiej, a niektóre przez Internet.

W jaki sposób znaleźć miejsce zajęć?

W zakładce Zajęcia znajduje się informacja, gdzie odbywają się zajęcia oraz szczegółowa procedura postępowania w jaki sposób dotrzeć na zajęcia. 

W jaki sposób znaleźć wydział, na którym odbywają się zajęcia?

Na stronie internetowej PW Junior znajduje się instrukcja „Jak dotrzeć na zajęcia”, która zawiera również mapę kampusu, dzięki którym można znaleźć m.in. lokalizację wszystkich wydziałów i budynków Politechniki Warszawskiej.

Czy wokół Politechniki Warszawskiej są miejsca parkingowe?

Tak, ale bardzo mało i często wszystkie miejsca są zajęte przez studentów, dlatego polecamy komunikację miejską.

Czy przewidziano miejsca parkingowe specjalnie dla rodziców uczestników PW Junior?

Nie. Jeżeli są wolne miejsca parkingowe to istnieje możliwość płatnego parkowania. Prosimy o uwzględnienie, że często tworzą się korki przy wjeździe i wyjeździe z parkingów.

Wykładowcy

Kto prowadzi zajęcia?

Pracownicy, doktoranci lub studenci Politechniki Warszawskiej, a w szkołach nauczyciele szkoły z pomocą uczniów.

Nasza Społeczność

Co mogę zrobić, aby móc pomagać w realizacji PW Junior?

Należy się zgłosić wysyłając maila na adres info@pwjunior.edu.pl

Czy PW Junior współpracuje z Uniwersytetem Trzeciego Wieku?

Tak
Regulamin PW Junior zawiera odpowiedzi na wiele pytań.