O Nas

 • prof. dr hab. inż. Janusz Walo – Prorektor Politechniki Warszawskiej ds. Studenckich, Opiekun PW Junior
 • prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek – b. wieloletni Prorektor Politechniki Warszawskiej ds. Studenckich, Przewodniczący Rady Programowej PW Junior
 • prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik – b. wieloletni Rektor Politechniki Warszawskiej, Członek Rady Programowej PW Junior
 • doc. dr inż. Bohdan Utrysko – kierownik UTW, dobry Duch PW Junior
 • dr inż. Lena Ruzik – Nauczyciel Akademicki PW, Pełnomocnik J.M. Rektora PW ds. PW Junior, odpowiedzialna za program merytoryczny PW Junior
 • mgr inż. Paweł Leszek – absolwent PW, pomysłodawca, twórca i kierownik PW Junior, „motor wszystkiego”
 • mgr Anna Żaboklicka – koordynator PW Junior, opieka nad Uczestnikami i kontakty z Rodzicami
 • Michalina Michorowska – studentka SGH, absolwentka LO im. K. Hoffmanowej, koordynator budowy portalu
 • Maja Leszek – studentka UW, absolwentka LO im. S. Batorego, koordynator ds. kół naukowych i współpracy międzynarodowej
 • Mikołaj Walczak – student informatyki UW, absolwent LO im. S. Staszica, administrator strony internetowej
 • Julia Sadurska – uczennica LO im. M. Kopernika, absolwentka Gimnazjum nr 42, koordynator udziału w zawodach robotycznych
 • Agnieszka Jung – UTW, wsparcie PW Junior
 • oraz liczne grono Osób, które wolą pozostać „w cieniu”, ale mocno nas wspierają.