O Nas

 • prof. dr hab. inż. Janusz Walo – Prorektor Politechniki Warszawskiej ds. Studenckich, Opiekun PW Junior
 • prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek – b. wieloletni Prorektor Politechniki Warszawskiej ds. Studenckich, Przewodniczący Rady Programowej PW Junior
 • prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik – b. wieloletni Rektor Politechniki Warszawskiej, Członek Rady Programowej PW Junior
 • doc. dr inż. Bohdan Utrysko – kierownik UTW, dobry Duch PW Junior
 • dr inż. Lena Ruzik – Nauczyciel Akademicki PW, Pełnomocnik J.M. Rektora PW ds. PW Junior, odpowiedzialna za program merytoryczny PW Junior
 • mgr inż. Paweł Leszek – absolwent PW, pomysłodawca, twórca i kierownik PW Junior, „motor wszystkiego”
 • mgr Joanna Śmigielska – nauczycielka informatyki w LO im. S. Staszica, koordynator ds. edukacji poza PW
 • mgr Anna Żaboklicka – koordynator PW Junior, opieka nad Uczestnikami i kontakty z Rodzicami
 • Julia Sadurska – studentka SGH,  absolwentka LO im. M. Kopernika, Redaktor Naczelna portalu PW Junior
 • Mikołaj Walczak – student informatyki UW, absolwent LO im. S. Staszica, administrator strony internetowej
 • Maciej Leszek – uczeń Technikum Mechatronicznego nr 1, zastępca Redaktor Naczelnej portalu PW Junior
 • Weronika Kuna – studentka UW, koordynator ds. współpracy ze szkołami
 • Agnieszka Jung – UTW, wsparcie PW Junior
 • Kacper Dąbrowski – uczeń Technikum Mechatronicznego nr 1, koordynator ds. współpracy z technikami i kołami naukowymi, koordynator ds. zawodów
 • oraz liczne grono Osób, które wolą pozostać „w cieniu”, ale mocno nas wspierają.