Plan zajęć na rok akademicki 2018/19

Uprzejmie informujemy, iż obecnie w zakładce „Zajęcia” znajduje się plan zajęć z ubiegłego roku akademickiego.

Trwa proces aktualizacji planu. O zakończeniu prac wszyscy Uczestnicy zostaną poinformowani mailowo.