Podziękowania dla Metra Warszawskiego

Serdecznie dziękujemy pracownikom warszawskiego Metra, a w szczególności Panu Prezesowi Jerzemu Lejkowi za udostępnienie PW Junior makiety tarczy służącej do budowy tuneli metra.

Makietę uczestnicy PW Junior będą mogli zobaczyć w trakcie wykładów w sobotę 11 kwietnia.