Odbiór indeksów i identyfikatorów

Uprzejmie informujemy, że indeksy i identyfikatory, które nie zostały dotychczas odebrane, czekają na Uczestników w sekretariacie PW Junior w pokoju 220 w GG PW.
Zapraszamy po ich odbiór w godzinach pracy sekretariatu.