Odbiór indeksów i identyfikatorów

Po odbiór indeksów i identyfikatorów zapraszamy do sekretariatu PW Junior (pokój nr 220 w Gmachu Głównym PW).