Kontakt

student@pwjunior.edu.pl

Międzynarodowe Centrum Studenckie:
pokój 50E w Gmachu Chemii PW (wejście przez salę 50)

tel:
22 299 71 10
22 234 71 10
tel. wew. PW 71 10

Wejście do budynku:
Od poniedziałku do piątku do godz. 18.00 wejście od ul. Noakowskiego i od strony kampusu PW.
Od poniedziałku do piątku po godz. 18.00 wejście jedynie od strony kampusu PW.
W soboty wejście jedynie od strony kampusu PW.

W budynku:
Od ul. Noakowskiego: po wejściu do budynku drugie drzwi po prawej stronie.
Od kampusu PW: schodami na 1 piętro, skręcić w prawo, następnie schodami w dół, skręcić w prawo (kawiarnia zostanie z tyłu), do końca korytarza i pierwsze drzwi po lewej stronie.