Gmach Technologii Chemicznej (ozn. 26)

  • 101
    Zaraz po wejściu do budynku, skręcić w lewo, a następnie wejść na półpiętro.
  • 152
    Zaraz po wejściu do budynku, skręcić w prawo, a następnie wejść na półpiętro.