Gmach Główny (ozn. 9)

Toalety (na 2 piętrze GG)
Stanąć tak, aby aula 219 była za plecami.
Aby dojść do toalety DAMSKIEJ należy pójść w prawo. Pierwsze drzwi z lewej strony to wejście do toalety damskiej.
Aby dojść do toalety MĘSKIEJ należy pójść w lewo. Pierwsze drzwi z prawej strony to wejście do toalety męskiej.

043
Wejść do Dużej Auli. Zaraz za pomnikiem Marii Skłodowskiej – Curie skręcić w prawo a następnie iść prosto.

134 (sala znajduje się dokładnie pod salą 219)
Wejść na 1 piętro, skręcić w lewo lub w prawo (nie ma to znaczenia, gdyż sala 134 znajduje się po przeciwnej stronie wejścia do Gmachu Głównego). Po minięciu Dużej Auli iść prosto do końca korytarza. Skręcić dopiero wtedy, gdy już nie można iść prosto.

144 (sala znajduje się dokładnie pod salą 226)
Wejść na 1 piętro, skręcić w prawo tzn. idąc po 1 piętrze mieć Dużą Aulę z lewej strony. Sala znajduje się
na samym końcu korytarza.

206
Wejść na 2 piętro, skręcić w prawo tzn. idąc po 2 piętrze mieć Dużą Aulę z prawej strony. Sala znajduje się
z lewej strony tuż przed minięciem Dużej Auli.
lub
Na 2 piętrze stanąć tak, aby mieć aulę 219 z tyłu. Pójść w prawo. Tuż za początkiem Dużej Auli, z prawej strony znajduje się sala.

208
UWAGA:
 sala 208 ma 2 drzwi, zwykle otwarte są tylko jedne – najbliższe Dużej Auli.
Wejść na 2 piętro, skręcić w prawo tzn. idąc po 2 piętrze mieć Dużą Aulę z prawej strony. Sala znajduje się
z lewej strony zaraz po minięciu Dużej Auli.
lub
Na 2 piętrze stanąć tak, aby mieć aulę 219 z tyłu. Pójść w prawo. Tuż przed Dużą Aulą, z prawej strony znajduje się sala.

213
Wejść na 2 piętro, skręcić w prawo tzn. idąc po 2 piętrze mieć Dużą Aulę z prawej strony. Sala znajduje się
na końcu korytarza.
lub
Na 2 piętrze stanąć tak, aby mieć aulę 219 z tyłu. Pójść w prawo. Sala znajduje się z prawej strony na końcu korytarza.

219
Wejść na 2 piętro, skręcić w lewo lub w prawo (nie ma to znaczenia, gdyż sala 219 znajduje się po przeciwnej stronie wejścia do Gmachu Głównego). Po minięciu Dużej Auli iść prosto do końca korytarza. Skręcić dopiero wtedy, gdy już nie można iść prosto.

226
Wejść na 2 piętro, skręcić w lewo tzn. idąc po 2 piętrze mieć Dużą Aulę z lewej strony. Sala znajduje się
na samym końcu korytarza.
lub
Na 2 piętrze stanąć tak, aby mieć aulę 219 z tyłu. Pójść w lewo. Sala znajduje się z lewej strony na końcu korytarza.

231
Wejść na 2 piętro, skręcić w lewo tzn. idąc po 2 piętrze mieć Dużą Aulę z lewej strony. Sala jest z prawej strony zaraz po minięciu Dużej Auli.
lub
Na 2 piętrze stanąć tak, aby mieć aulę 219 z tyłu. Pójść w lewo. Tuż przed Dużą Aulą z lewej strony znajduje się sala.

306
UWAGA:
 sala 306 ma 2 drzwi, zwykle otwarte są tylko jedne – najbliższe Dużej Auli.
Wejść na 3 piętro, skręcić w prawo tzn. idąc po 3 piętrze mieć Dużą Aulę z prawej strony. Sala znajduje się
z lewej strony zaraz po minięciu Dużej Auli.
lub
Na 2 piętrze stanąć tak, aby mieć aulę 219 z tyłu. Pójść w prawo. Pierwszą klatką schodową z prawej strony wejść na 3 piętro. Pójść w prawo. Tuż przed Dużą Aulą, z prawej strony znajduje się sala.

308a
Na 2 piętrze stanąć tak, aby mieć aulę 219 z tyłu. Pójść w prawo. Pierwszą klatką schodową z prawej strony wejść na 3 piętro. Pójść w prawo.

309
Wejść na 3 piętro, skręcić w prawo tzn. idąc po 3 piętrze mieć Dużą Aulę z prawej strony. Sala znajduje się
na końcu korytarza.
lub
Na 2 piętrze stanąć tak, aby mieć aulę 219 z tyłu. Pójść w prawo. Pierwszą klatką schodową z prawej strony wejść na 3 piętro. Pójść w prawo. Sala znajduje się z prawej strony na końcu korytarza.

315 (sala znajduje się dokładnie nad salą 219)
Wejść na 3 piętro, skręcić w prawo tzn. idąc po 3 piętrze mieć Dużą Aulę z prawej strony. Sala 315 znajduje się po przeciwnej stronie wejścia do Gmachu Głównego.
lub

Na 2 piętrze stanąć tak, aby mieć aulę 219 z tyłu. Pójść w prawo. Pierwszą klatką schodową z prawej strony wejść na 3 piętro. Pójść w lewo. Sala znajduje się z lewej strony.

437 UWAGA: sala 437 to jest inna sala niż 437a
Wjechać szklaną windą (lub wejść schodami najbliższymi szklanej windy) na 4 piętro. Pójść w prawo do końca korytarza (wejść po 4 schodkach), a następnie skręcić w prawo. Sala znajduje się zaraz po lewej stronie, przed salą 437a.

437a UWAGA: sala 437a to jest inna sala niż 437
Wjechać szklaną windą (lub wejść schodami najbliższymi szklanej windy) na 4 piętro. Pójść w prawo do końca korytarza (wejść po 4 schodkach), a następnie skręcić w prawo. Sala znajduje się zaraz po lewej stronie, za salą 437.